OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, SZKOLENIA, ABI

  • ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji),
  • GIODO.