SZKOLENIA I WDRAŻANIE SYSTEMÓW BHP

  • PN-N 18001 (bezpieczeństwo pracy),
  • HACCP, ISO 22000 (bezpieczeństwo żywności),
  • ZKP (zakładowa kontrola produkcji),