PROJEKTUJEMY, WDRAŻAMY I NADZORUJEMY SYSTEMY ZARZĄDZANIA

  • ISO 9001 (jakość),
  • ISO 14001 (ochrona środowiska),
  • PN-N 18001 (bezpieczeństwo pracy),
  • HACCP, ISO 22000 (bezpieczeństwo żywności),
  • ZKP (zakładowa kontrola produkcji),
  • ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji),
  • ISO 50000 (zarządzanie energią),