ISO 14001

Norma ISO 14001 jest międzynarodowym modelem Systemu Zarządzania Środowiskiem. Celem normy jest umożliwienie organizacjom sformułowania polityki i celów środowiskowych, uwzględniając wymagania przepisów prawnych oraz informacji o znaczących wpływach na środowisko. Norma ISO 14001 posiada charakter uniwersalny, czyli może być wdrożona w każdej firmie bez względu na charakter działalności i wielkość.
Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska.

KORZYŚCI:

 • spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska
 • redukcja kosztów działania (z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego-wody, energii, usuwania odpadów)
 • spełnienie wymogów odbiorcy
 • ułatwienie w otrzymywaniu pozwoleń na działalność poprzez zobowiązanie się do przestrzegania polityki przyjaznej dla środowiska

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • stworzenie księgi jakości
 • pomoc w doborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą

____________________________________________________________________________________________

ISO 50001

ISO 5001 jest międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania energią, opracowaną na podstawie europejskiego standardu EN 16001. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. System ten wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie.

Norma ma zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od lokalizacji, wielkości lub branży, ze szczególnym uwzględnieniem firm stosujących procesy energochłonne lub emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych.

KORZYŚCI:

 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Mierzenie i monitorowanie wykorzystywania energii, aby rozpoznać obszary wymagające poprawy efektywności
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną
 • Udowodnienie troski o środowisko, aby spełnić wymagania przetargowe
 • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

WDROŻENIE (w ramach naszej usługi proponujemy)

 • wstępną analizę przedsiębiorstwa
 • szkolenia personelu (stanowią 1 etap wdrożenia systemu)
 • opracowanie dokumentacji systemowej
 • pomoc przy wdrożeniu systemu
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • stworzenie księgi jakości
 • pomoc w doborze jednostki certyfikującej
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą